Cake Icon – Snjezana Hladni

Cake Icon

Cake icon for birthday. Naked flat cake icon with long shadow. Ombre cake.